หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 (เริ่มจากแยกหน้าวัดท่าสว่าง - ถนนเทศบาล 4)
    รายละเอียดข่าว :

ตามที่ เทศบาลตำบลกระสัง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพธารินทร์คอนสตรัคชั่น ทำงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 (เริ่มจากแยกหน้าวัดท่าสว่าง - ถนนเทศบาล 4) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,178,๐๐๐.00- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จ้างก่อสร้าง เลขที่ 1 /2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 นั้น บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้แจ้งหนี้และส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563        จึงขอให้กองวิชาการฯ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานดังกล่าว ในวันที่.27พฤษภาคม 2563. เวลา10.00 น. ณ บริเวณ ถนนเทศบาล 1 (เริ่มจากแยกหน้าวัดท่าสว่าง - ถนนเทศบาล 4) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์การตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 (เริ่มจากแยกหน้าวัดท่าสว่าง - ถนนเทศบาล 4)
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลกระสัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 62885 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน