เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์