โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี


นางสาวศรีนิธินาถ  จิตรไชยวัฒน์  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ร่วมรณรงค์ประกอบไปด้วย บุคลากรของเทศบาลตำบลกระสัง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกระสัง (กศน.) โรงเรียนกระสังพิทยาคม  โรงเรียนอนุบาลกระสัง  ผู้ใหญ่บ้าน    ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  ประชาชน  และนักเรียน  นักศึกษา โดยจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์  ในวันที่ 18 มีนาคม 2564