กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
E-service
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 
  รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (เงินรายได้สถานศึกษา)     ขยายระยะเวลาเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 2)     รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567      
 
 
 

 

 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21...

ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างทางข้ามรถไฟเพิ่มเติม ที่ กม. 398+109.30 สถานีรถไฟกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์...

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...


โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครอบครัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21...

ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อสร้างทางข้ามรถไฟเพิ่มเติม ที่ กม. 398+109.30 สถานีรถไฟกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์...

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2567...

อบรมให้ความรู้กรณีศึกษาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

พิธีเปิดธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลกระสัง...

ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลตำบลกระสัง...

ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การรับสมัครเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกระสัง ตำแหน่งประธานกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกระสัง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเทศบาลตำบลกระสัง)...

 

 
 
8 ก.ค. 2567 รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา (เงินรายได้ส...
19 เม.ย. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการก่อ...
25 มี.ค. 2567 ประกาศธนาคารขยะชุมชนเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องราคารับซื้อขยะรีไซเคิล
22 มี.ค. 2567 ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะเทศบาลตำบลกระสั...
19 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่...
11 มี.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน...
19 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ท่อเหลี่ยม) ถนนเทศ...
6 มิ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (...
10 เม.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท...
10 เม.ย. 2566 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.4 - 0...
21 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ กำหนดราคากลางของโครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบฯ
25 มี.ค. 2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง พร้อมขุดลอก (บริเวณด้านทิศใต้สถานีตำ...
13 ก.ค. 2563 โครงการตีเส้นจราจรบนถนนภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 3 ฝั่งทิศตะวันตก (เริ่มจากแยกถนนเทศบาล 3 ถึ...
24 มิ.ย. 2563 โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 14 (เริ่มจากแยกถนนเทศบา...
23 มิ.ย. 2563 โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุของเทศบาลตำบลกระสัง
Loading...
 
 
   
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
สปสช.เทศบาล
การลดขั้นตอนฯ
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
เทศบัญญัติงบประมาณ
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลกระสัง
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
ระเบียบ/กฏหมาย
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2562
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567

 

 
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 527700 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน