หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 พ.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 62
  27 เม.ย. 2566    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 58
  1 มี.ค. 2566    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปี 2566 54
  1 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 50
  22 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 60
  12 ธ.ค. 2565    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 52
  23 พ.ย. 2565    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 47
  29 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 59
  29 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 65
  9 ส.ค. 2565    รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 56

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 478014 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน