หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
    รายละเอียดข่าว :

ทศบาลตำบลกระสัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการจัดซีอรถบรรทุกชนิด
เปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร จำนวน ๑ คัน
ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึงคณะกรรมการกำหนดราคากลางของ
โครงการ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางเสร็จสินแล้ว นัน
งานพัสดุ กองคลัง จึงขอความร่วมมือให้กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางของโครงการดังกล่าว ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจรับทราบข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
ะนั้"

    เอกสารประกอบ : แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2563
 
ทศบาลตำบลกระสัง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการจัดซีอรถบรรทุกชนิด เปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้าชนิดพับหลังเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลกระสัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 488815 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน