หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
   นายกิมฮ้อ  เหลืองประภัสร์  
  นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง  
   สายตรงนายกเทศมนตรี   0 4469 1508 ต่อ 110  
 
นายประพัฒน์  จิตต์ไชยวัฒน์ นายสุขอนันต์  เชาว์ชัยพัฒน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง รองนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง
 
นายธนันท์ช้ย  อมรไชยวัฒน์ นายบุญช่วย  พึ่งไพศาล
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลกระสัง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลกระสัง

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 63235 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน