หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 70
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 73
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 70
  1 เม.ย. 2565    รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 67
  10 ม.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 68
  7 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 74
  12 ต.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 54
  6 ต.ค. 2564    แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 71
  1 ต.ค. 2564    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 71
  13 เม.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 108

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 405077 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน