หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 19
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 23
  4 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 22
  1 เม.ย. 2565    รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 18
  10 ม.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 22
  7 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 32
  6 ต.ค. 2564    แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25
  1 ต.ค. 2564    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 23
  13 เม.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 93
  28 ก.พ. 2561    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) 86

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 294707 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน