หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 44
  28 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 42
  30 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 43
  5 ต.ค. 2563    เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 47
  1 ต.ค. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 42
  24 ก.ย. 2562    เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 47
  17 ก.ย. 2562    เทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 42
  10 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 48
  10 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 54
  10 ต.ค. 2561    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 43
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 335516 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน