หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ก.พ. 2565    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 57
  18 ม.ค. 2565    ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง(ของกรมธนารักษ์) 62
  13 ม.ค. 2565    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปีพ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 75
  28 ธ.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 71
  24 พ.ย. 2564    บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลกระสัง 75
  6 ต.ค. 2564    กำหนดระยะเวลาที่จะทำการสำรวจที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแต่งตั้งพนักงานสำรวจ 75
  1 ต.ค. 2564    แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 73
  28 ก.ย. 2564    กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล 74
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลกำจัดสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลตำบลกระสัง 75
  8 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าตลาดสด และสถานที่จอดรถ 71

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 294510 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน