หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 พ.ค. 2564    ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง มาประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง ครั้งแรก 25
  9 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 6
  2 พ.ย. 2563    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 4
  26 ต.ค. 2563    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25623 4
  10 ก.ย. 2563    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 4
  18 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 20
  5 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 22
  31 ก.ค. 2563    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา แลัสถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 6
  16 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 21
  1 พ.ค. 2563    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 5

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190183 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน