หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 14
  5 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 11
  16 มิ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 8
  28 ก.พ. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 12
  26 ธ.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 8
  29 พ.ย. 2562    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 14
  29 พ.ย. 2562    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา และสถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 9
  20 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2562 10
  6 ส.ค. 2562    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2562 11
  30 ก.ค. 2562    ประกาศสภาเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา และสถานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 8

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 63237 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน