หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มี.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาบ่อพักเสมอผิวจราจร ถนนเทศบาล 3 (เริ่มจากที่ว่าการอำเภอ-ถนนเทศบาล 14) 27
  27 ม.ค. 2564    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 16 ซอย 2 (เริ่มจากถนนเทศบาล 16-ถนนเทศบาล 12 ซอย 1) 27
  1 ธ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงลานกีฬาต้านยาเสพติดข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกระสัง 25
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบ 2563 7
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบ 2563 8
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบ 2563 4
  30 ก.ย. 2563    รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบ 2563 6
  25 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมฝาบ่อพักเสมอผิวจราจรพร้อมขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง ถนนเทศบาล 3 23
  19 ส.ค. 2563    โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 27
  29 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (เริ่มจากถนนเทศบาล 6-สะพานห้วยเจมิง) 19

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190224 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน