หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ส.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการก่อสร้าง คสล. พร้อมฝาบ่อพักเสมอผิวจราจรพร้อมขยายผิวจราจร 2 ข้างทาง ถนนเทศบาล 3 17
  19 ส.ค. 2563    โครงการจัดซื้อรถบรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้า ชนิดพับเก๋งได้ สูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร 33
  29 ก.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 9 (เริ่มจากถนนเทศบาล 6-สะพานห้วยเจมิง) 30
  25 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับโครงการ 37
  26 พ.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การตรวจรับ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 (เริ่มจากแยกหน้าวัดท่าสว่าง - ถนนเทศบาล 4) 40
  13 เม.ย. 2563    ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ระดับนักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น จำนวน 1 ชุด) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41
  8 เม.ย. 2563    ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 7 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34
  7 เม.ย. 2563    ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56
  7 เม.ย. 2563    ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 63255 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน