หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2
  31 ม.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ให้อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน 3
  10 ม.ค. 2566    คำสั่งเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8
  9 ม.ค. 2566    เทศบาลตำบลกระสัง ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สวนสาธารณะสุขฤทัย ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชน ให้มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ การสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน 11
  9 ม.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลกระสัง พ.ศ.2566 5
  9 ม.ค. 2566    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8
  31 ต.ค. 2565    ประกาศนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลกระสัง #เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 43
  3 ต.ค. 2565    การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 55
  19 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลกำกัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลกระสัง 56
  16 ก.ย. 2565    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลให้เช่าตลาดสด และสถานที่จอดรถ 60

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 405085 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน