หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  26 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่รอบอ่างห้วยสวาย ให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมตัวให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาหากเกิดสถานการณ์ ระบายน้ำออกจากอ่างห้วยสวาย 2
  9 ต.ค. 2563    ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2
  7 ต.ค. 2563    แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2564 7
  2 ต.ค. 2563    ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 3
  21 ก.ย. 2563    ประกาศผู้ชนะประมูลให้เช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ 13
  9 ก.ย. 2563    ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาลตำบลกระสัง 14
  1 ก.ย. 2563    ประกาศ การประมูลเช่าตลาดสดและสถานที่จอดรถ 19
  27 ส.ค. 2563    ประกาศ ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 11
  19 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 18
  17 ส.ค. 2563    ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 16

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 62899 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน