หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง มาประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง ครั้งแรก
    รายละเอียดข่าว :
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
กำหนดให้เรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง มาประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง ครั้งแรก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง
    เอกสารประกอบ : ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระสัง มาประชุมสภาเทศบาลตำบลกระสัง ครั้งแรก
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ เทศบาลตำบลกระสัง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190216 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน