หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 เม.ย. 2563    การรับแจ้งการย้ายเข้า 18
  14 เม.ย. 2563    การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 20
  14 เม.ย. 2563    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 17
  14 เม.ย. 2563    การรับชำระภาษีป้าย 17
  14 เม.ย. 2563    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 17
  14 เม.ย. 2563    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 18
  14 เม.ย. 2563    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 19
  10 มี.ค. 2563    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 19
  10 มี.ค. 2563    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 17
  10 มี.ค. 2563    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 190232 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน