หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  เทศบาลตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.kscity.go.th
 
 คู่มือประชาชน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 เม.ย. 2563    การรับแจ้งการย้ายเข้า 99
  14 เม.ย. 2563    การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน 112
  14 เม.ย. 2563    การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ 103
  14 เม.ย. 2563    การรับชำระภาษีป้าย 96
  14 เม.ย. 2563    การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 70
  14 เม.ย. 2563    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 71
  14 เม.ย. 2563    การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 107
  10 มี.ค. 2563    การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 75
  10 มี.ค. 2563    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 100
  10 มี.ค. 2563    การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 97

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 405065 คน ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน